Yeni Scrum Master Kim?

“Tüm hikayeler şöyle başlar; ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir”. Bu hikaye şehre yeni gelen biriyle ilgili.

Biraz başa sararsak şirket olarak Agile dönüşümü gerçekleştirdiğimizde, yeni bir ekip kurulduğunda, mevcut Scrum Master işten ayrıldığında ya da artık bu rolü yapmak istemediğinde (ki bu kısmı ayrı biz yazıda tartışmak istiyorum) yapılacak ilk şey yeni bir Master adayı aramak oluyor. Şirketten şirkete değişiklik göstermekle birlikte genellikle en hızlı çözüm içerden birilerinin bu role ‘atanması’ şeklinde oluyor. Eğer içerde Master olmak için hevesli olan birileri var ise ne ala! Yoksa bu söz konusu ‘seçilmiş kişi’ için biraz sürgün gibi hissedilebiliyor. Bu noktada sınırları daha fazla zorlamayıp yeni birinin işe alımı için bir süreç başlatmak herkes için daha iyi bir yol olabilir. Çözüm ne olursa olsun akıllarda tek bir soru; “Yeni Scrum Master kim olacak?”.

Bu soruya cevap vermeden önce farkında olmamız gereken bazı gerçekler var;

  • Diğer organizasyonların Agile’ı nasıl uyguladığı o kadar da önemli değil. Çünkü Scrum kopyala yapıştır şeklinde uygulayabileceğiniz bir çerçeve değildir. Sizin organizasyonunuzun dinamikleri neler? Ekibin neye ihtiyacı var?
  • Scrum Master rolünden neler bekliyorsunuz? Scrum Master’lık bir yan rol ya da yönetim rolü değildir ama bizim bu rolden beklentimizin ne olduğundan ya da doğru tanımlandığından emin olmamız gerekli.
  • Yaygın bir inanış deneyimli ve teknik bilgiye sahip kişinin Scrum Master olması yönünde ama bir kişi çok iyi “teknik biri” diye Scrum Master olarak seçilemez. Bir Master’ın teknik bilgiden çok farklı becerilere ihtiyacı vardır.

Kısaca şöyle özetleyebilirim Scrum Rehberi’nde de yer alan görevlerini yerine getirebilmesi için bir Scrum Master;

  • Koç şapkası ile ekibe destek olabilmeli bunun için çok iyi empati yapabilmesi gerekir. Aynı zamanda kişilerin bireysel gelişimlerine de destek olabilecek kadar vizyon sahibi olmalıdır.
  • Süreç yönetimi ve bir şeyler deneme konusunda meraklı ve öğrenmeye hevesli olmalı. Çünkü sürekli değişimi savunduğumuz bir dünyada ‘değişime ayak uydurmak’ ancak onu kucakladığımızda gerçekleşir. Bu değişimi yönetebilmek için hem iç motivasyona hem de yönetim becerilerine ihtiyacımız var.
  • Ekibe Agile değerleri öğretecek kadar sabırlı olmalı ve bunun için güçlü iletişim becerilerine sahip olması gerekir. Bazen bazı arkadaşların ikna edilmeye ihtiyacı olabilir 😩
  • Bir engel kaldırıcı şapkası kullanabilir ama bu onun tüm sorunları çözecek kişi olduğu anlamına gelmez. Bazen sadece yol göstererek de ya da engelin fark edilmesini sağlayarak bile görevini yerine getirebilir. Bunun için detaylarda kaybolmak yerine, büyük resmi görebiliyor olması gereklidir.
  • Ekibin işlerini kolaylaştırmak için bu fasilitasyon işlerini gocunmadan yerine getirebilmelidir, hatta bir miktar bu işten keyif almasını beklemek de fena olmaz 😉
  • Cesur olmalıdır. Ekibi ve süreci koruyabilmek adına yeri geldiğinde PO’yu, paydaşları hatta yöneticileri durdurabilecek kadar cesaret göstermelidir. Tabi ki bunun dozunu iyi ayarlamamız gerekli o ayrı bir konu 😅

Hepsinin ötesinde masterlık zorla yapılabilecek bir görev değil, bu iş gerçekten gönüllülük esasına dayanıyor. Bu nedenle seçimlerinizi yaparken tüm bu özellikler ışığında uygun ve bir o kadar da istekli kişiyi seçmek marifet olacaktır.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gizem Genc Cagla

Gizem Genc Cagla

Agile Coach

More from Medium

Scrum: Adaptive Software Development

It’s actually OK to be a Scrum Purist, and this is why!

Overview of Scrum (with Additional Personal Experiences)

Difference Between Agile Project Manager and Scrum Master