Paydaşlara “Hayır” Demek için 5 İpucu

Hakılısınız, “Hayır” demek zor! Özellikle de kıdemli, iddialı bir paydaşla karşı karşıya olduğumuzda. Bu güçlü profilleri karşınıza almak istemeyebilir ya da bir karşıt olarak değil de, yapabilecek bir tavrı olan ve yardım etmek isteyen biri olarak görülmek isteyebilirsiniz. Hatta “Hayır” demenin onu kızdıracağından ve çatışmaya yol açacağından endişe duyabilirsiniz. Ancak “Hayır” demek, ürün sahipleri olarak işimizin bir parçası. Herkesi memnun etmeye çalışmak ve her fikri kabul etmek, ürün başarısına ulaşmanın en doğru yolu değildir. Bu yüzden “hayır” derken uygulayacağımız bazı yöntemlerle işimizi biraz daha kolaylaştırabiliriz.

Hayır demekte kendinizi kötü hissetmeyin

Yaptığınız şey birini geri çevirmek değil en iyiye ulaşmak, optimum sonucu elde etmek için fikirleri ve aksiyonları filtreden geçirmek gibi düşünün. Sonuç odaklı bakacak olursanız kötü bir fikri uygulamaktansa onu elemenin daha iyi olduğunu göreceksiniz. Üstlendiğiniz rol herkesi memnun etme temasına dayalı değil, bu nedenle size ve ekibinize doğru gelmeyen bir şeye karşı çıkmanız gerektiğini unutmayın.

Paydaşla empati kurun

Talebin neden önemli olduğunu öğrenmeye çalışın. Altında yatan kişisel bir görüş ya da menfaat mi yoksa gerçekten eklenmesi gereken bir özellik mi? Talep sahibi anlaşıldığını hissederse sizin bakış açınıza da bir göz atacak, argümanlarınızı dinleyecek ve bu özelliği sürüme ekleyemeyeceğinizi kabul edecektir. Karşımızdakinin dinlediğini ve anladığını hissettiğimizde mücadele etme gereği duymayız. Sadece empati yapmakla kalmayın bunu ona gösterin.

Konuşmanın çerçevesini yeniden belirleyin

Bireysel bir özelliği tartışmak yerine, konuşmayı yeniden yapılandırın. İşlevin hangi kullanıcı veya müşteri sorununu çözmeye yardımcı olacağını keşfedin. Özelliğin uygulanması bu kişilere nasıl fayda sağlar? Neden vazgeçilmez? İstenen etkiyi elde etmenin alternatif bir yolu var mı? Ürün hedefi ile uyumlu mu?

Eğer tüm cevaplar geliştirmenin yapılmasını destekler yönde ise bu kez hayır demek yerine diğer özelliklerin azaltılması/kaldırılması veya teslimat tarihininin değiştirilmesi gibi uygun ayarlamaları yaptığınızı varsayarak, özelliği sürüme eklemeye karar verebilirsiniz. Ancak aksi durumda, talebi reddetmelisiniz.

Karar vermede acele etmeyin

Konuşmayı durdurarak tansiyonu düşürmek ve sakince düşünmeye izin vermek için kararı ertelemek en iyisidir. Ayrıca kararı kendi başınıza verip veremeyeceğinizi düşünün. Yani tek başınıza karşı çıkmadan önce kararın daha büyük bir etkisi varsa, doğru kararı vermek için diğer kişilerin girdilerine ihtiyacınız varsa veya onların katılımını sağlamak istiyorsanız, tartışmak için tüm kilit paydaşlarla ve geliştirme ekibi temsilcileriyle bir toplantı planlayabilirsiniz. Böylece özellik talebini birlikte değerlendirip ortak bir karar verirsiniz, belki bu noktaya gelindiğinde hayır demenize gerek bile kalmayacaktır.

Ortak bir zemin bulmaya çalışın

Paydaşın temel ihtiyacını karşılamanın alternatif bir yolu olup olmadığını araştırın. Bazen her iki tarafın da mutlu olmasının bir yolu vardır. Her şeye siyah ya da beyaz bakmak yerine gri alanları keşfedebilirsiniz. Bu keşifler bir reddedilişten ziyade çaba sarf edildiğini gösteren, paydaş tarafındaki gerilimi de azaltan aksiyonlar olacaktır.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gizem Genc Cagla

Gizem Genc Cagla

Agile Coach

More from Medium

Customizable Bracelets Inspired By Travel

Put it down and lighten your load. Welcome to 2022!

US Researchers Make Flexible OLED Display Screen Using 3D Printing for the First Time